Sedinta “de indata” din 05.12.2017

acte sedinta

                                       R O M Â N I A

PRIMARIA COMUNEI  SUTEŞTI

Str. Tudor Vladimirescu nr.2, Comuna Suteşti, Judeţul Vâlcea, cod 247670,

tel.0350524506, fax. 0350524590

e-mail: sutesti2012vl@yahoo.com

 

CONVOCATOR

 

            Primarul comunei Sutesti, judetul Valcea, d-na Lixandru Carmen-Florentina, convoaca Consiliul local Sutesti in sedinta “de indata” din data de 05.12.2017, care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 15.00, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 21/15.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea” in cadrul “Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc-;

 

 

 

BALASA MARIN-ALIN                        ___________________

DIACONU ELENA                                ___________________

DOBRE FLORINA-MIHAELA            ___________________

DUMBRAVA ION-ALIN                      ___________________

GHERGHINESCU VALERIAN            ___________________

MOCULESCU ELENA                        ___________________

POPESCU VICTORIA                         ___________________

PREDESCU MARIN-LIVIU                ___________________

SERBANESCU ELENA                       ___________________

TREPTEANU NAPOLEON                   ___________________

TUFURIN ILIE                                      ___________________

 

PRIMAR,

LIXANDRU CARMEN-FLORENTINA