Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Registru hotărâri

REGISTRU HOTĂRÂRI 2022

 • 1/2022 Hotarare privind aprobarea numărului de asistenti personali pentru anul 2022
 • 2/2022 Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local in anul 2022
 • 3/2022 Hotarare privind alegerea din rândul consilierilor a presedintelui de sedintã
 • 4/2022 Hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali care sa faca parte din Comisia  de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Sutesti
 • 5/2022 Hotarare privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Sutesti pentru anul şcolar 2022-2023
 • 6/2022 Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale primarului comunei Sutesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Sutesti.
 • 7/2022 Hotarare privind ȋnsuşirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Suteşti, judeţul Vâlcea
 • 8/2022 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltulieli pe anul 2022
 • 9/2022 Hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Sutesti
 • 10/2022 Hotarare privind aprobarea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Comunei Sutesti la 31 decembrie 2021
 • 11/2022 Hotarare privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pentru autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Primariei comunei Sutesti, judetul Valcea
 • 12/2022 Hotarare privind desemnarea reprezentantului si a membrului supleant al Consiliului local Sutesti pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, in vederea ocuparii functiei de director al unitatii de invatamant preuniversitar-Scoala Gimnaziala comuna Sutesti
 • 13/2022 Hotarare privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
 • 14/2022 Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate ale primarului comunei Sutesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Sutesti.
 • 15/2022 Hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sutesti şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Sutesti
 • 16/2022 Hotarare privind desemnarea operatorului economic autorizat pentru gestionarea deseurilor de ambalaje de pe raza comunei Sutesti, judetul Vâlcea
 • 17/2022 Hotarare privind aprobarea încheierii acordului de colaborare tripartit încheiat între UAT Sutesti, S.C. United World Recycling SRL si Greenpoint Management S.A., privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale din zona UAT Sutesti
 • 18/2022 Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor.
 • 19/2022 Hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din proprietatea privata a comunei Sutesti
 • 20/2022 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflatiei de 5,1%
 • 21/2022 Hotarare privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau reviziurea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului
 • 22/2022 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general, a Caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „ Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Sutesti, judetul Valcea”
 • 23/2022 Hotarare privind modificarea art 1 din HCL nr 32/28.05.2021 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din proprietatea privata a comunei Sutesti
 • 24/2022 Hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit a Salii de sport din comuna Sutesti, judetul Valcea, in perioada 29.03.2022-08.04.2022, catre Scoala Militara de Subofiteri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Dragasani
 • 25/2022 Hotarare privind stabilirea perioadei de 01.04.2022 – 23.04.2022 ca perioada a gospodãririi şi infrumuseţãrii localitãţii Sutesti
 • 26/2022 Hotarare privind aprobarea realizarii investitiei, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „ Realizare bransamente retea canalizare tronson DN 67 B in comuna Sutesti, judetul Valcea”
 • 27/2022 Hotarare privind alegerea din rândul consilierilor a presedintelui de sedintã
 • 28/2022 Hotarare privind stabilirea modului de intocmire a registrului agricol
 • 29/2022 Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul I 2022
 • 30/2022 Hotãrârea privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Sutesti la data de 31.12.2021
 • 31/2022 Hotãrârea privind aprobarea participarii UAT Sutești la Programul pentru “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Sutești, județul Vâlcea”
 • 32/2022 Hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de colectare a deșeurilor menajere din comuna Sutesti, judetul Valcea, catre SC Urban SA Rm Valcea
 • 33/2022 Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 28.07.2022
 • 34/2022 Hotarare privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor pentru trimestrul II 2022
 • 35/2022 Hotarare privind desemnarea unei persoane angajate din cadrul Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Sutesti care sa exercite atributiile de sef serviciu
 • 36/2022 Hotarare privind alegerea din rândul consilierilor a presedintelui de sedintã
Sari la conținut