RAPORT Privind aprobarea înființării Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare la nivelul Comunei Sutesti, judetul Valcea

RAPORT 335 (1)