Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

Proiect HCL 17 – încetare mandat consilier local Bălașa Marin Alin

Proiect HCL 16 – rectificare buget local de venituri si cheltuieli

Proiect HCL 15 – aprobare suma organizare activități culturale si cumpărare cadouri serbare pom iarna

Proiect HCL 14 – aprobare SF si indicatori obiectiv înființare sistem inteligent gaze naturale

PROIIECT DE HOTARARE NR.7 PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE IN ANUL 2021

PROIECT DE HOTARARE NR.13 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PROIECT DE HOTARARE NR.12 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE COM.SUTESTI SI COM.CRETENI ,AMARASTI IN VEDEREA DEPUNERII PROIECTULUI DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

PROIECT DE HOTARARE NR.11 PRIVIND MENTINEREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2021-2022

PROIECT DE HOTARARE NR.10PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI LEGAL AL PROIECTULUI ACHIZITIE CORPURI DE ILUMINAT STADAL

PROIECT DE HOTARARE NR.9 PRIVIND REACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL SUTESTI

PROIECT DE HOTARARE NR.8 PRIVIND DESFIINTAREA CENTRULUI MULTIFUNCTIONAL SUTESTI

PROIECT DE HOTARARE NR.6 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT IN ADUNAREA GENERALA APA VALCEA

PROIECT DE HOTARARE NR.5 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT DIN CL.IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE SUTESTI

PROIECT DE HOTARARE NR.4 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ,INFIINTARE RETEA GAZE NATURALE IN COM.SUTESTI

PROIECT NR.2 ANEXA 1 SI 2 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CL

RAPORT ,PROIECT DE HOTARARE NR.3, REFERAT APROBARE ALEGERE VICEPRIMAR

RAPORT PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA ,PROIECT DE HOTARARE ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA ,REFERAT ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

REFERAT APROBARE ORGANIZARE COMISII SPECIALITATE CL

RAPORT PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

JURAMANT VOCHESCU CONSTANTIN

COMUNICARE INCHEIERE FINALA VALIDARE MANDAT SUPLEANT VOCHESCU CONSTANTIN

Proiect privind aderarea comunei Sutești la ADI Pesceana-Glăvile-Amărăști

Proiect rectificare buget de venituri și cheltuieli

Proiect privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al serviciului de apă

Proiect rectificare buget local pe anul 2020

Proiect aprobare implementare proiect achiziție corpuri de iluminat stradal cu sursa led, comuna Sutești județul Vâlcea.pdf

Proiect aprobare cuantum burse școlare 2019-2020

Proiect rectificare buget local pe anul 2020

Proiect alocare sumă achiziție sistem de supraveghere video bazin de apă

Proiect indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în anul 2021

Proiect aprobare cont de execuție bugetară pe trimestrul I al anului 2020

Proiect aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colectare, transfer și sortare deșeuri

Proiect actualizare nomenclator stradal comuna Sutești

Proiect actualizare ROF Primăria Sutești

Proiect alegere președinte de ședință

Proiect aprobare consum mediu carburanți autovehicule și utilaje

Proiect aprobare număr asistenți personali anul 2020

Proiect aprobare organigrama și stat de funcții

Proiect aprobare plan de acțiuni sau lucrări anul 2020

Proiect inventariere patrimoniu public și privat

Proiect rectificare buget local 2020

Sari la conținut