ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 30.10.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI

JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE

DIN DATA DE  30.10.2017

 

 

 

 

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 23.10.2017;
  2. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre S.N.T.G.N. Transgaz SA, pe durata de existenta a obiectivelor S.N.T., a suprafetelor de teren identificate ca apartinand domeniului public al comunei Sutesti;
  3. Proiect de hotarare privind majorarea preturilor pentru serviciile de salubrizare;
  4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 31/30.06.2017, privind nomenclatorul stradal;
  5. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta;
  6. Probleme curente.

 

 

 

PRIMAR

LIXANDRU CARMEN

FLORENTINA