ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.11.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI

JUDEŢUL VÂLCEA

 

 

 

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE

DIN DATA DE  29.11.2017

 

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2018;
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 29.11.2017;
  3. Proiect de hotarare privind majorarea tarifelor la serviciul de salubrizare;
  4. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, jud.Valcea;
  5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesionare nr. 10606/08.10.2007, a terenului in suprafata de 150 mp situat in comuna Sutesti, punctual numit “Tatarescu”, Tarla 74, judetul Valcea si incheierea unui act aditional privind cuantumul redeventei ;
  6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 21/15.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea” in cadrul “Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc-;
  7. Probleme curente.

 

PRIMAR

LIXANDRU CARMEN

FLORENTINA