ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31.05.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 31.05.2017

1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Servicului public de alimentare cu
apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, ştatului de functii si a
numãrului de personal al aparatului de specialitate al primarului.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 2 din 26.01.2017 privind stabilirea unei taxe pentru inchirierea unui teren care apartine domeniului public si privat al comunei Sutesti, pentru realizarea obiectivului de investitii ce apartine societatii S.C. OMV Petrom S.A.;
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 13 din 25.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de Ajutor Social a comunei Sutesti, judetul Valcea;
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 14 din 25.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a centrului de zi pentru persoane varstnice.
6. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA