ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.02.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 28.02.2017

1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciul public de
alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru
anul 2017.
3. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta.
4. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA