ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2017

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sutesti, judetul Valcea, pe anul 2017.
2. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN FLORENTINA