ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.03.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.03.2017

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea“ in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul -Modernizarea satului romanesc.
2. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN FLORENTINA