ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.04.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.04.2017

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la
data de 10.04.2017;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Servicului public de alimentare cu
apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenti personali pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadei de 01.04.2017 – 01.05.2017 ca
perioada a gospodaririi si infrumusetarii comunei Sutesti, judetul Valcea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului
acestora pentru semestrul întâi din anul şcolar 2016-2017.
6. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, ştatului de functii si a
numãrului de personal al aparatului de specialitate al primarului.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului privind starea economica,
sociala si de mediu a comunei Sutesti pe anul 2016.
8. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA