ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 09.03.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 09.03.2017

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de actiuni si de lucrari de interes
local pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local in anul 2017 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea Centrului Administrativ din comuna Sutesti, judetul Valcea;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale din comuna Sutesti, judetul Valcea.”
4. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construirea unui nou dispensar medical in comuna Sutesti, judetul Valcea”;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri in comuna Sutesti, judetul Valcea: str. Sf. Ion, str. Dealul Verzii, str. Berendet si str. Morii ”;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii ” Amenajare Pod peste Valea Paraului Verdea, strada Matusari, comuna Sutesti, judetul Valcea”;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “Modernizare strada Fusaru, in satul Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea”;
8. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta.
9. Probleme curente.

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN FLORENTINA