HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

HCL NR .20privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com SUTESTI pe trim i al anului 2018

HCL NR.15 privind stabilirea perioadei de 01.04.2018.si 01.05.2018 ca perioada a gospodaririi si infrastructurii com .SUTESTI – Copy

HCL NR.17privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pt toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local in anul 2018 – Copy

HCL NR.18 privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta – Copy

HCL NR.19 privind aprobarea statutului cadru al com SUTESTI

HCL NR .13 privind modificarea si completarea hotararii CL SUTESTI nr .29 din 30.05.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare s – Copy

HCL NR .14 privind modificarea hotararii CL NR .30 DIN 30.06.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de ajutor social a com SUTESTI – Copy

HCL NR .16 privind aprobarea nr.de asistenti personali pt anul 2018 – CopyHCL NR .29 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL NR 23 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui TRUSCA D-TRU -GABRIEL

HCL NR 24 privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare menajera a com SUTESTI

HCL NR.22 privind vacantarea unui post de consilier local si validarea urmatorului supleant de pe lista PNL

HCL NR.26 privind aprobarea alocarii unei sume de bani pentru reparatiile aferente drumului de exploatare CHERA ,DEALUL VERZII din com sutesti HC

L NR.27 privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta

HCL NR.28 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL NR.43 privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta

HCL NR.31 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului com. SUTESTI HCL NR.32 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 HC

L NR.34 privind aprobarea statiilor publice pt.transportul de persoane pe raza com.SUTESTI ,jud.VALCEA

HCL NR.35 privind aprobarea consumului mediu lunar de carburant pt.autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Primariei com.SUTESTI

HCL NR.36 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL NR.37 privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta

HCL NR.38 privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al com SUTESTI ,pe trim .III al anului 2018

HCL NR.39 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL NR.40 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HCL NR.41 privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public de Alimentare cu apa si canalizare HCL NR.42 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2019