HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2016

HCL 10aprobare indicatori proiect AMENAJARE TROTUARE ,SANTURI DALATE SI PODETE HCL 1 aprobare buget SC ALCUTIL SRL HCL 2 aprobare rectificare buget 2015 HCL 3 aprobare buget local 2016 HCL 3 DIN 27.06.2016 constituire consiliu local HCL 4 aprobare indicatori ASFALTARE DR. PIETROASA ,SANZIENELOR,BOLOTEASCA ,BOBOCEA,FLOREA RUTI ,PESCENEI . HCL 5 asigurare cheltuieli finantare buget de stat proiect asfaltare drumuri HCL 6 modernizare DC57,DC58,DC98 si str. adiacente HCL 7 asigurare finantare buget MODERNIZARE DC 57,DC58,DC98 SI STR.ADIACENTE HCL 8 APROBARE INDICATORI PROIECT EXECUTIE CANALIZARE APE IN SATELE BOROSESTI ,VERDEA HCL 8 din 25.07.2016 aprobarea rectificarii bugetului local la 25.07.2016 HCL 9 asigurare finantare buget proiect CANALIZARE APE UZATE HCL 9 desemnare reprezentant COM SUTESTI IN AGA APA VALCEA. HCL 10 modificare organigrama ,stat de functii si a nr. de personal al aparatului de specialitateHCL 11asigurare finantare cheltuieli proiect AMENAJARE TROTUARE ,SANTURI DALATE SI PODETE HCL 11modificare HCL NR.11 DIN 23.03.2009 privind aprobarea PLANULUI DE ANALIZA si acoperire riscuri COMITET LOCAL PT SITUATII DE URGENTA HCL 12 aprobare indicatori proiect INFIINTARE RETEA CANALIZARE BOROSESTI SI VERDDEA HCL 12 aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor si acordarii stimulentului pt copiii din gradinite care provin din familii defavorizate HCL 13 aprobare REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CANTINA DE AJUTOR SOCIAL HCL 13 asigurare finantare proiect INFIINTARE RETEA CANALIZARE BOROSESTI ,VERDEA ,COM. SUTESTI HCL 14 aprobare REGULAMENT CENTRU DE ZI PT PERSOANE VARSTNICE HCL 14 utilizarea sumei de 2171.37 mii lei din excedentul bugetar al anului 2015 in 2016 HCL 15 aprobare descarcare exercitiu bugetar la data de 31.12.2015 HCL 15 modificare HCL NR.6 DIN 27.06.2016PT STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE HCL 16 aprobare nr.de asistenti personali pt anul 2016 HCL 16 aprobare REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE CONSILIU LOCAL SUTESTI HCL 17 alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta HCL 17 aprobare plan actiuni pers. care presteaza actiuni ori lucrari de interes local in 2016 HCL 18 aprobarea studiului de fezabilitate pt obiectivuluiREALIZAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE HCL 18 stabilirea modalitatii de efectuare a pazei pt 2016 si instituirea taxei speciale de pazaHCL 19 alegere presedinte de sedinta HCL 19aprobare contractare finantari rambursabile interne in valoare de 235.238$SUA de la Fondul Roman pt Eficienta energiei HCL 20alocare sume de bani pt organizarea de activitati cultural artistice cu ocazia zilei COM SUTESTI HCL 21 acordare premii elevi care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele scolare HCL 22 acordare diploma de aur si premiu de 200 lei cuplurilor care au implinit 50 ani casatorie HCL 23 aprobare rectificare buget local la data de 09.09.2016 HCL 24 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2017 HCL 25 suspendare activitate SC ALCUTIL SRL SUTESTI HCL 26 desemnare persoana care sa indeplineasca atributii pe linia rel. cu presa si a informarii directe a persoanelor HCL 27 aprobare rectificare buget lical de venituri si cheltuieli la data de 29.11.2016 HCL 28 alocare sume de bani pt activitati cultural artistice ,cadouri pt copiii cu ocazia pomului de iarna HCL 29 alegere presedinte de sedinta HCL 30 mentinerea retelei scolare pe raza com SUTESTI 2017-2018HCL 31 aprobarea rectificarii bugetului local la data de 21.12.2016 HCL NR 4 DIN 27.06.2016 alegerea presedintelui de sedinta HCL NR. 2 DIN 27.06.2016validare invalidare consilieri locali HCL NR.1 DIN 27.06.2016constituire comisie de validare HCL NR.5 din 27.06.2016 alegerea viceprimarului HCL NR.6 DIN 27.06.2016 stabilirea comisiilor de specialitate HCL NR.7 DIN 25.07.2016 adoptare program