HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2015

HCL 11 aprobare raport gestionare bunuri la 31.12.2014 – CopyHCL 12 aprobare rectificare buget local la data de 31.03.2015 – CopyHCL 13 modificare HOT NR. 11-26.03.2009 aprobare plan de analiza si acoperire riscuri com.local situatii de urgenta – CopyHCL 14 aprobare descarcare exercitiu bugetar 31.12.2014 – CopyHCL 15 stabilirea perioadei 01.01.2015-01.05.2015 gospodarire si infrumusetare com .SUTESTI – CopyHCL 16 aprobare rectificare buget local la data de 30.04.2015 – CopyHCL 17 ACCES AUTOVEHICULE TRANSPORT MARFA SI UTILAJE DE 3.5 TONE ELIBERARE AUTORIZATII DE CIRCULATIE – CopyHCL 18 alegere presedinte de sedinta – CopyHCL 19 aprobare infiintare CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE – CopyHCL 20 aprobare regulament de organizare si functionare CENTRU MULTIFUNCTIONAL – Copy