Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Hotărâri ale Consiliului Local

HCL nr. 41 – Alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

HCL nr. 40 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HCL nr. 39 – Scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe din proprietatea privată a comunei SUTEȘTI

HCL nr. 38 – Dizolvarea și lichidarea societății comerciale SC ALCUTIL SRL

HCL nr. 37 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HCL nr. 36 – Alocarea unei sume de 9.000 lei pentru achitarea debitelor la SC ALCUTIL SRL

HCL nr. 35 – Alocarea unei sume de bani pentru organizarea și cumpărarea de cadouri pentru copiii de la grădiniță și școala cu cls. I-VIII

HCL nr. 34 – Stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul 2019

HCL nr. 33 – Privind rectificarea bugetului local de venituri pe anul 2019

HCL nr. 32 – Aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții

HCL nr. 31 – Alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

HCL nr. 30 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HCL nr. 29 – Acordarea diplomei și a unui premiu în valoare netă de câte 300 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

HCL nr. 28 – Modificarea și completarea HCL nr. 41/30.10.2017, referitor la Nomenclatorul stradal al comunei Sutești, județul Vâlcea

HCL nr. 27 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul ”Asfaltare drumuri în comuna Sutești: str. Dealul Pietroasa, str. Sânzienelor, str. Boloteasa, str. Bobocea, str. Izvorului, str. Florea Ruti, str. Pescenei, județul Vâlcea”, finanțat prin PNDL, etapa I

HCL nr. 26 – Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Sutești, revizuit

HCL nr. 25 – Rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

HCL nr. 24 – Aprobarea contului de execuție, trim II al anului 2019

HCL nr. 23 – ADERAREA COM. SUTEȘTI LA SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

HCL nr. 22 – Îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa nr. 2 la HCL nr. 18 din 2019

HCL nr. 21 – Alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

HCL nr. 20 – Modificarea și completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare de pe raza comunei SUTEȘTI

HCL nr. 19 – Aprobarea radierii poziției nr.356 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei SUTEȘTI

HCL nr. 18 – Aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei SUTEȘTI

HCL nr. 17 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Sutești, pe anul 2019

HCL nr. 16 – Angajarea unui avocat pentru apărarea intereselor com. Sutești și ale Consiliului Local Sutești în justiție pentru litigiile în care acestea sunt părți în proces

HCL nr. 15 – Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020

HCL nr. 14 – Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al com. Sutești pe trim. I al anului 2019

HCL nr. 13 – Aprobarea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului

HCL nr. 12 – Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al com. SUTEȘTI pe anul 2019

HCL nr. 11 – Alegerea din rândul consilierilor a președintelui de ședință

HCL nr. 10 – Aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local în anul 2019

HCL nr. 9 – Aprobarea numărului de asistenți personali pentru anul 2019

HCL nr. 8 – Stabilirea perioadei de 01.04.2019 -01.05.2019 ca perioadă a gospodăririi și înfrumusețării comunei SUTEȘTI

HCL nr. 7 – STABILIREA UNEI TAXE PENTRU ÎNCHIRIEREA SĂLII DE SPORT A COM. SUTEȘTI

HCL nr. 6 – MANDATAREA REPREZENTANTULUI COM. SUTEȘTI ÎN AGA -APA VÂLCEA

HCL nr. 5 – Aderarea com. SUTEȘTI LA CRUCEA ROȘIE DIN ROMÂNIA

HCL nr. 4 – MENȚINERE REȚEA ȘCOLARĂ PE RAZA COM. SUTEȘTI PENTRU ANUL 2019 -2020

HCL nr. 3 – MAJORARE TARIFE SALUBRIZARE

HCL nr. 2 – FOLOSINȚĂ GRATUITĂ SALA DE SPORT

HCL nr. 1 – APROBARE BUGET APĂ 11.01.2019

Sari la conținut