CONVOCATOR

ROMANIA

JUDETUL VALCEA

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI

Str.Tudor Vladimirescu nr.2, jud.Valcea

Telefon:0350-524.506, Fax:0350-524.590

Email: sutesti2012vl@yahoo.com

 

CONVOCATOR

 

 

 

            Primarul comunei Sutesti, judetul Valcea, d-na Lixandru Carmen-Florentina, convoaca Consiliul local Sutesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2017, care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 14.00, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 23.10.2017;
 2. Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre S.N.T.G.N. Transgaz SA, pe durata de existenta a obiectivelor S.N.T., a suprafetelor de teren identificate ca apartinand domeniului public al comunei Sutesti;
 3. Proiect de hotarare privind majorarea preturilor pentru serviciile de salubrizare;
 4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 31/30.06.2017, privind nomenclatorul stradal;
 5. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta;
 6. Probleme curente.

 

 

 1. BALASA MARIN-ALIN ___________________
 2. DIACONU ELENA ___________________
 3. DOBRE FLORINA-MIHAELA ___________________
 4. DUMBRAVA ION-ALIN ___________________
 5. GHERGHINESCU VALERIAN ___________________
 6. MOCULESCU ELENA ___________________
 7. POPESCU VICTORIA ___________________
 8. PREDESCU MARIN-LIVIU ___________________
 9. SERBANESCU ELENA ___________________
 10. TREPTEANU NAPOLEON ___________________
 11. TUFURIN ILIE ___________________

 

 

 

 

PRIMAR,

LIXANDRU CARMEN-FLORE