CONVOCATOR

 


                                      R O M Â N I A

 

 

PRIMARIA COMUNEI  SUTEŞTI    2. convocator 29.11.2017

Str. Tudor Vladimirescu nr.2, Comuna Suteşti, Judeţul Vâlcea, cod 247670,

tel.0350524506, fax. 0350524590

e-mail: sutesti2012vl@yahoo.com

 

CONVOCATOR

            Primarul comunei Sutesti, judetul Valcea, d-na Lixandru Carmen-Florentina, convoaca Consiliul local Sutesti in sedinta ordinara din data de 29.11.2017, care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 14.00, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2018;
  2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local la data de 29.11.2017;
  3. Proiect de hotarare privind majorarea tarifelor la serviciul de salubrizare;
  4. Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, jud.Valcea;
  5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de concesionare a terenului in suprafata de 150 mp situat in comuna Sutesti, punctual numit “Tatarescu”, Tarla 74, judetul Valcea si incheierea unui act aditional privind cuantumul redeventei ;
  6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL 21/15.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea” in cadrul “Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul – Modernizarea satului romanesc-;
  7. Probleme curente.

 

BALASA MARIN-ALIN                        ___________________

DIACONU ELENA                                ___________________

DOBRE FLORINA-MIHAELA            ___________________

DUMBRAVA ION-ALIN                      ___________________

GHERGHINESCU VALERIAN            ___________________

MOCULESCU ELENA                        ___________________

POPESCU VICTORIA                         ___________________

PREDESCU MARIN-LIVIU                ___________________

SERBANESCU ELENA                       ___________________

TREPTEANU NAPOLEON                   ___________________

TUFURIN ILIE                                      ___________________

 

PRIMAR,

LIXANDRU CARMEN-FLORENTINA