CONVOCARE

Pentru data de 29.11.2016, ora 18.00 se  convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 29.11.2016.

2. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea de activităti cultural artistice, cumpărarea de cadouri pentru copiii din comuna Sutesti, cu ocazia serbării pomului de iarnă.

3. Proiect de hotarare privind alegerea din rândul consilierilor a presedintelui de sedintã.

4. Probleme curente.

Consilieri convocati:

1. BĂLAŞA MARIN ALIN
2. DIACONU ELENA
3. DOBRE  FLORINA MIHAELA
4. DUMBRAVĂ ION ALIN
5. GHERGHINESCU VALERIAN
6. MOCULESCU ELENA
7. POPESCU  VICTORIA
8. PREDESCU MARIN LIVIU
9. ŞERBĂNESCU ELENA
10. TREPTEANU NAPOLEON
11. ŢUFURIN ILIE