CONVOCARE Pentru data de 28.02.2017, ora 10.00 se convocã în sedintă extraordinară Consiliul Local Sutesti

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI
JUDETUL VALCEA

CONVOCARE

Pentru data de 28.02.2017, ora 10.00 se convocã în sedintă extraordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciul public de
alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru
anul 2017.
3. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta.
4. Probleme curente.

1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
2. DIACONU ELENA ______________________
3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
6. MOCULESCU ELENA ______________________
7. POPESCU VICTORIA ______________________
8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
11. ŢUFURIN ILIE ______________________

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA