CONVOCARE Pentru data de 15.03.2017, ora 17.00

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI
JUDETUL VALCEA

CONVOCARE

Pentru data de 15.03.2017, ora 17.00 se convocã în sedintă de indată Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea“ in cadrul „Programul National de Dezvoltare Locala”, Subprogramul -Modernizarea satului romanesc.
2. Probleme curente.

1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
2. DIACONU ELENA ______________________
3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
6. MOCULESCU ELENA ______________________
7. POPESCU VICTORIA ______________________
8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
11. ŢUFURIN ILIE ______________________

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN FLORENTINA