CONVOCARE Pentru data de 10.04.2017, ora 14.00

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI
JUDETUL VALCEA

CONVOCARE

Pentru data de 10.04.2017, ora 14.00 se convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la
data de 10.04.2017;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Servicului public de alimentare cu
apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de asistenti personali pentru anul 2017.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea perioadei de 01.04.2017 – 01.05.2017 ca
perioada a gospodaririi si infrumusetarii comunei Sutesti, judetul Valcea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului
acestora pentru semestrul întâi din anul şcolar 2016-2017.
6. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, ştatului de functii si a
numãrului de personal al aparatului de specialitate al primarului.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului primarului privind starea economica,
sociala si de mediu a comunei Sutesti pe anul 2016.
8. Probleme curente.

1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
2. DIACONU ELENA ______________________
3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
6. MOCULESCU ELENA ______________________
7. POPESCU VICTORIA ______________________
8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
11. ŢUFURIN ILIE ______________________

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA