CONVOCARE Pentru data de 09.03.2017, ora 10.00

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI
JUDETUL VALCEA

CONVOCARE

Pentru data de 09.03.2017, ora 10.00 se convocã în sedintă extraordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planul de actiuni si de lucrari de interes
local pentru toate persoanele care presteaza actiuni ori lucrari de interes local in anul 2017 ;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea Centrului Administrativ din comuna Sutesti, judetul Valcea;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea, modernizarea si dotarea Scolii Gimnaziale din comuna Sutesti, judetul Valcea.”
4. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construirea unui nou dispensar medical in comuna Sutesti, judetul Valcea”;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii Programului National de Dezvoltare
Locala si intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ” Modernizare drumuri in comuna Sutesti, judetul Valcea: str. Sf. Ion, str. Dealul Verzii, str. Berendet si str. Morii ”;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii ” Amenajare Pod peste Valea Paraului Verdea, strada Matusari, comuna Sutesti, judetul Valcea”;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii “Modernizare strada Fusaru, in satul Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea”;
8. Proiect de hotarare privind alegerea din randul consilierilor a presedintelui de sedinta.
9. Probleme curente.

1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
2. DIACONU ELENA ______________________
3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
6. MOCULESCU ELENA ______________________
7. POPESCU VICTORIA ______________________
8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
11. ŢUFURIN ILIE ______________________

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA