CONVOCARE

PRIMARIA COMUNEI  SUTESTI

JUDETUL VALCEA

 

 

CONVOCARE

 

 

 

 

Pentru data de 30.08.2017, ora 14.00 se  convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului

acestora pentru semestrul doi din anul scolar 2016-2017 ;

 1. Proiect de hotarare privind acordarea de premii elevilor care au obtinut rezultate

deosebite – Premiul I, II, III la Olimpiadele Scolare, Concursuri, Competitii si examenul de capacitate.

 1. Probleme curente.

 

 

 

 

 1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
 2. DIACONU ELENA  ______________________
 3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
 4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
 5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
 6. MOCULESCU ELENA                                           ______________________
 7. POPESCU VICTORIA ______________________
 8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
 9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
 10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
 11. ŢUFURIN ILIE ______________________