CONVOCARE

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI
JUDETUL VALCEA

CONVOCARE

Pentru data de 31.05.2017, ora 18.00 se convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Servicului public de alimentare cu
apa si canalizare la nivelul comunei Sutesti, judetul Valcea ;
2. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei, ştatului de functii si a
numãrului de personal al aparatului de specialitate al primarului.
3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 2 din 26.01.2017 privind stabilirea unei taxe pentru inchirierea unui teren care apartine domeniului public si privat al comunei Sutesti, pentru realizarea obiectivului de investitii ce apartine societatii S.C. OMV Petrom S.A.;
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 13 din 25.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de Ajutor Social a comunei Sutesti, judetul Valcea;
5. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local
Sutesti nr. 14 din 25.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a centrului de zi pentru persoane varstnice.
6. Probleme curente.

1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
2. DIACONU ELENA ______________________
3. DOBRE FLORINA MIHAELA ______________________
4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
6. MOCULESCU ELENA ______________________
7. POPESCU VICTORIA ______________________
8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
11. ŢUFURIN ILIE ______________________

PRIMAR
LIXANDRU CARMEN
FLORENTINA