CONVOCARE 30.06.2017

PRIMARIA COMUNEI  SUTESTI

JUDETUL VALCEA

 

 

CONVOCARE

 

 

Pentru data de 30.06.2017, ora 14.00 se  convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului Local

Sutesti nr. 13 din 25.07.2016 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de Ajutor Social a comunei Sutesti, judetul Valcea;

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Sutesti, judetul Valcea.
 2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din randul consilierilor.
 3. Probleme curente.

 

 

 

 1. BĂLAŞA MARIN ALIN ______________________
 2. DIACONU ELENA  ______________________
 3. DOBRE FLORINA MIHAELA                                 ______________________
 4. DUMBRAVĂ ION ALIN ______________________
 5. GHERGHINESCU VALERIAN ______________________
 6. MOCULESCU ELENA                                           ______________________
 7. POPESCU VICTORIA ______________________
 8. PREDESCU MARIN LIVIU ______________________
 9. ŞERBĂNESCU ELENA ______________________
 10. TREPTEANU NAPOLEON ______________________
 11. ŢUFURIN ILIE ______________________

 

 

 

 

 

PRIMAR

LIXANDRU CARMEN

FLORENTINA