CONVOCARE

Pentru data de 21.12.2016, ora 18.00 se  convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si completari, având la ordinea de zi urmãtoarele:

1.Proiect de hotarare privind mentinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Suteşti pentru anul şcolar 2017-2018.

2. Probleme curente.

Consilieri convocati:

1. BĂLAŞA MARIN ALIN
2. DIACONU ELENA
3. DOBRE  FLORINA MIHAELA
4. DUMBRAVĂ ION ALIN
5. GHERGHINESCU VALERIAN
6. MOCULESCU ELENA
7. POPESCU  VICTORIA
8. PREDESCU MARIN LIVIU
9. ŞERBĂNESCU ELENA
10. TREPTEANU NAPOLEON
11. ŢUFURIN ILIE