Şedinte consiliul local


ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.04.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 10.04.2017 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 10.04.2017; 2. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Servicului public de...

Detalii anunț


CONVOCARE Pentru data de 10.04.2017, ora 14.00

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI JUDETUL VALCEA CONVOCARE Pentru data de 10.04.2017, ora 14.00 se convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si...

Detalii anunț


Buget initial total

BugetGeneralCuEstimari TOTAL BugetInitialCheltuieliDetaliereCuEstimari 65.02 BugetInitialCheltuieliDetaliereCuEstimari 68.05.02


ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 23.03.2017 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Sutesti, judetul Valcea, pe anul 2017. 2. Probleme curente. PRIMAR LIXANDRU CARMEN...

Detalii anunț


CONVOCARE Pentru data de 23.03.2017

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI JUDETUL VALCEA CONVOCARE Pentru data de 23.03.2017, ora 14.00 se convocã în sedintă ordinară Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari si...

Detalii anunț


ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.03.2017

CONSILIUL LOCAL SUTEŞTI JUDEŢUL VÂLCEA ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DIN DATA DE 15.03.2017 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, in sat Mazili, comuna Sutesti, judetul Valcea“ in...

Detalii anunț


CONVOCARE Pentru data de 15.03.2017, ora 17.00

PRIMARIA COMUNEI SUTESTI JUDETUL VALCEA CONVOCARE Pentru data de 15.03.2017, ora 17.00 se convocã în sedintă de indată Consiliul Local Sutesti, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificari...

Detalii anunț


Pagina 5 din 7« Prima...34567