Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului Public Comunitar de Salubrizare al Comunei Sutesti ,Jud. Valcea

CAIET DE SARCINI